Årsmøter

Årsmøtet 2018

Bilde
Knut Ragnar - ny leder

Etter ca. 45 minutter dans samlet vi oss til årsmøte i Veldre Seniordans torsdag, 1. mars 2018.

På årsmøtet  ble Knut Ragnar valgt til ny leder etter at Per hadde sagt fra seg gjenvalg. Knut Ragnar satt tidligere som kasserer og som ny kasserer ble valgt Lars. Han har tidligere vært kasserer så han kjenner godt til vervet. 

Veldre Seniordans har betryggende økonomi. Etter framleggelsen av regnskap og budsjett for 2018 kom noen kommentarer som det gamle styret og revisorer fikk i oppdrag å se på. 

Årsberetning ble lest av sekretær Grethe. Det har vært god aktivitet i 2017 og beretningen ble godkjent uten merknader.

Valget ble raskt avviklet og ellers ble årsmøtet også greit gjennomført. 

Etter møtet ble det servert pizza og det ble trukket to fruktkurver på inngangsbilletten.

Her er årsmøtepapirene Referat og møteprotokoll kommer fra sekretæren når dette er klart

Her er noen bilder

Årsmøte 2017

Bilde
Styret, danseledere, vararepresentant til styret og et medlem av valgkomiteen. Ny sekretær Grete S. var ikke til stede.

Etter 45 minutters dans ble årsmøtet satt på Veldrom 2. mars.

Innkalling, valg av møteleder (Per) og møtesekretær (Synnøve) ble godkjent. Årsberetning, regnskap med tilhørend revisjonsrapport ble godkjent. Det samme ble budsjett for inneværende år. Dette balanserer med et lite underskudd. Medlemskontingenten ble fastsatt til kr. 500,- pr. danser. Dette er 100 kr. mindre en forrige år.

Styrets forslag om endringer av vedtekter, dette er vesentlige det som handler om tilknytning til fylkes- og landsseniordansen hvor Veldre Seniordans nå ikke er medlemmer. Styret fikk i oppdrag å fullføre dette. Du finner nye vedtekter ved å bruke linken under.

Styret kom også med forslag om navneendring i håp om kanskje å tiltrekke seg flere medlem-mer. Forslaget ble diskutert og konklusjonen ble at styret jobber videre med saken og kommer med nytt forslag på årsmøtet i 2018. 

Valget ble ledet av Oddmund. I styret hadde Synnøve (nestleder) og Marit (sekretær) frasagt seg gjenvalg. Som ny nestleder ble Reidun A. og som ny sekretær ble Grete S. valgt.

Protokollen fra møtet og behandlede papirer finner du her. Årsmøtet 2017

Møtet ble avsluttet med pizza og påskjønnelser til utgåtte styremedlemmer, danseledere. Svein Iver, for at vi kommer til varmt hus og John for vedlikehold av hjemmesida.

Les mer: Vedtekter

Årsmøte 2016

Bilde

Veldre Seniordans har avholdt sitt årsmøte på Veldrom med godt frammøte.

Etter en times dans benket seniordanserne seg rundt bordene for å avvikle årsmøtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent og Per ble valgt til møteleder og Marit som sekretær. Møtet forløp raskt og rolig. Årsberetning, regnskap med tilhørende revisjonsrapport ble godkjet. Likeså budsjett for inneværende år. Dette medfører en kontingentforhøyelse. Innstillingen til valgkomiteen ble også godkjent. Lars O. hadde sagt fra seg gjenvalg som kasserer. Som ny kasserer ble Knut Ragnar valgt. Ellers ingen endring.

Danselederne fikk overrekt flytende blomster og rosende ord for sin innsats for dansegruppa. Det samme fikk Lars  for god jobb som kasserer. Svein-Iver og John fikk også en påskjønnelse for sine oppgaver.

Forslag til endringer i vedtektektene ble enstemmig godkjent. De kan du lese her

For å få et fullt sammendrag av årsmøtet kan du lese årsmøtepapirene sammen med protokollen her

Etter møtet ble det servert pizza og det ble trekt en fruktkurv på inngangsbilletten. Denne ble vunnet av Reidun og Knut

Møteprotokoll 2016

Årsmøte 2015

Bilde

Etter ei økt med dans samlet vi oss til årsmøte. Sykdom og vinterferie blant medlemmene gjorde at det ble noen forfall, men det var alikevel 24 stemmeberettige dansere som godkjente innkalling og saksliste, etter at Per hadde ønsket alle velkommen. Som møteleder ble Per valgt og som sekretær Marit.

Årsmøtet ble avviklet i en saklig og god tone. Årsberetning og regnskap med revisjonsberetning ble godkjent uten merknader. Under debatten rundt neste års budsjett opplyste kasserer at han hadde mottatt regning fra SN Norge med en forhøyelse av sentral medlemskontingent med 35% uten dokumentasjon. Årsmøtet mente at dette påklages og at styret sender et brev hvor de ber om dokumentasjon for denne økningen.

Valget ble ledet av Knut og det sittende styret ble gjenvalgt med en forandring. Kari G. hadde frasagt seg gjenvalg og i hennes sted ble Synnøve J. valg

Her er møteprotokollen

Årsmøte 2014

Bilde
Svein-Iver ønsker Per lykke til som ny leder

Per Skyberg ble valgt til ny leder på Seniordansens årsmøte på Veldrom 13. februar 2014.

Referat fra møtet kan du lese her

Svein-Iver fortsetter som leder i Veldre Seniordans

Bilde
Turid fikk sin påskjønnelse

Veldre Seniordans hadde sitt årsmøte på Veldrom 14. februar 2013 etter ei lita danseøkt.

Årsmøtet gikk i rolige former. Årsberetning, regnskap og busjett for kommende år ble enstemmig vedtatt.

Valget ble hurtig avviklet. Det ble bare en endring. Turid hadde sagt fra seg gjenvalg og som nytt styremedlem ble Marit Holmgren valgt.

Turid fikk en påskjønnelse for sin tid i styret overrekt av leder Svein Iver.

Referat fra årsmøtet kan du lese her.  

 Del denne siden på Facebook: