Styrets side

Styret i VAD

Styreleder: Toril Riddervold

Kasserer: Elizabeth Øyen

Styremedlem: Evelyn Kierulf
Styremedlem: Kjell Johnsen
Styremedlem: Ingerid Schive-Nielsen
Styremedlem: Hans Koren
Varamedlem: Marit Giæver

Kontonr: 1503.17.18713

Org nr Brønnøysundregisteret: 995 555 735

e-mail: dusjlaget@gmail.com

Ordensregler for leie av menighetshuset mv.

Sjekkliste mv. utleie Ris menighetshus 2009.pdf (83 kB)

 Del denne siden på Facebook: