Foreningen Norden Øvre Romerike

Den 8. oktober ble Foreningene Norden i Eidsvoll, Nannestad, Nes og Ullensaker til Foreningen Norden Øvre Romerike. Det ble enstemmig vedtatt og et nytt styre ble valgt.

Leder: Harald Espelund, Ullensaker 1 år

Nestleder: Anne Marie Ramstad, Nes 2 år

Medlem: Gunn Skibsrud, Ullensaker 1 år

Medlem: Kjell Magne Mortensen, Nannestad 2 år

Medlem: John Retteraas, Eidsvoll 2 år

Varamedlem: Eli S. Wilhelmsen, Ullensaker 1 år

Varamedlem: Gerd Nytrøen, Ullensaker 2 år

8 Revisor: Jan Håkon Brotnov, Ullensaker 2 år

9 Valgkomite: Irja Annelie Larsen, Nannestad 2 år

Arild Ramstad, Nes 2 år

1. varamedlem John Bakke, Ullensaker 1 år

 

Håper dere blir med i den nye foreningen og dere vil få mer informasjon etter hvert.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse