Innkalling årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020 den 20. august kl. 19.00 i Høvleri kafe.

Saksliste:

1. Åpning og konstituering. Valg møteleder og 2 underskrivere protokoll.
2. Virksomhetsberetning.
3. Godkjenning av regnskap.
4. Innkomne saker.
5. Virksomhetsplan og budsjett.
6. Valg av leder og/eller nestleder i styret.
7. Valg av øvrige styrerepresentanter og vararepresentanter.
8. Valg av revisor.
9. Valg av utsendinger til distriktsorganisasjonens årsmøte og foreningens

landsmøte.
10.Valg av valgkomité.

 

Mvh

Styret

Last ned dokumentfil (26 kB) :
Last ned dokumentfil (132 kB) :
Last ned dokumentfil (101 kB) :
Last ned dokumentfil (151 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse