Årsmøte 2020

Innkalling årsmøte Ullensaker Norden 23.mars -

Nordens dag 2020 kl.19.00

Velkommen til årsmøtet i Frivillighetens hus, Høvleri kafé mandag 23. mars kl. 19.00.

Saksliste:

1. Åpning og konstituering. Valg møteleder og 2 underskrivere protokoll.
2. Virksomhetsberetning.
3. Godkjenning av regnskap.
4. Innkomne saker.
5. Virksomhetsplan og budsjett.
6. Valg av leder og/eller nestleder i styret.
7. Valg av øvrige styrerepresentanter og vararepresentanter.
8. Valg av revisor.
9. Valg av utsendinger til distriktsorganisasjonens årsmøte og foreningens landsmøte.
10.Valg av valgkomité.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes inn til ullensakernorden@gmail.com to uker før årsmøtet, dvs. innen 9. mars.

Mvh

Styret

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse