Vennskapstreff i Odsherred Sjælland 28.- 30. juni

Bilde
Geo-park Odsherred.

Interesse sendes på email ullensakernorden@gmail.com eller telefon 92218307 innen 15.3.

I år er det vennskaps treff i Odsherred på Sjælland 28. - 30. juni 2019.

Her er det foreløbige program for venskabstræffet:
Fredag den 28. juni – kl. 16-17
- modtagelse af gæsterne. – Ankomststed oplyser vi senere
Lørdag den 29. juni
- Hejser vi flagene.
- Efter flaghejsning og velkomsttale af Odsherreds borgmester. Fra flaghejsningen går vi til rådhuset hvor er der en orientering for gæster og værter om projektet Landsby Makeover ved en af de politiske initiativtagerne til projektet.
- Derefter tager gæsterne på bustur hvor en af vore gode fortællere undervejs vil orientere om Geoparken. Vi stopper i udvalgte landsbyer, hvor byernes projekter vil blive fremvist samtidig med en fortælling om initiativet i Landsby Makeover.
- Om aftenen er der festmiddag for gæster og værter med musik og fællessang.
Søndag den 30. juni
- Er der kirkegang
- Efter kirkegangen får vi en fortælling om kirkens dramatiske historie og kalkmalerier.
- Nedtagning af flag.
- Resten af dagen aftaler værterne og deres gæster hvad de har lyst til og mulighed for at lave/se/opleve sammen.
- Om aftenen samles vi til mindre sammenkomster hos værter der har god plads.
Mandag den 1. juli
- Traditionen tro plejer gæsterne at overnatte til om mandagen, hvor man efter morgenmaden rejser hjem eller videre.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse