Årsmøtepapirer

Årsmøte Ullensaker Norden 26.2. kl.19.00

Velkommen til årsmøtet i Frivillighetens hus tirsdag 26. februar kl. 19.00.

Innkallingen ble sendt ut 19.1.

Saksliste:

1. Åpning og konstituering. Valg møteleder og 2 underskrivere protokoll.
2. Virksomhetsberetning.
3. Godkjenning av regnskap.
4. Innkomne saker.
5. Virksomhetsplan og budsjett.
6. Valg av leder og/eller nestleder i styret.
7. Valg av øvrige styrerepresentanter og vararepresentanter.
8. Valg av revisor.
9. Valg av utsendinger til distriktsorganisasjonens årsmøte og foreningens

landsmøte.
10.Valg av valgkomité.

 

Mvh

Styret

Her er vårens folder og årsberetningen 2018.

Last ned dokumentfil (475 kB) :
Last ned dokumentfil (105 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse