Årsmøteinnkalling 26.februar kl. 20.00

Årsmøtet starter rett etter møtet om Frivilligheten i Ullensaker i Frivillighetens hus.

Saksliste:

1. Åpning og konstituering. Valg møteleder og 2 underskrivere protokoll.
2. Virksomhetsberetning.
3. Godkjenning av regnskap.
4. Innkomne saker.
5. Virksomhetsplan og budsjett.
6. Valg av leder og/eller nestleder i styret.
7. Valg av øvrige styrerepresentanter og vararepresentanter.
8. Valg av revisor.
9. Valg av utsendinger til distriktsorganisasjonens årsmøte og foreningens

landsmøte.
10.Valg av valgkomité.

Saker som ønskes tas opp på årsmøtet må være meldt senest 2 uker før årsmøtet ( 12. februar) og sendes ullensakernorden@gmail.com

 

 

Mvh

Styret


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse