Lørdag 14. april: Transport i Norge og Norden

Bilde

Trygve Tamburstuen foredrar

 
Menighetssenteret Kløfta. (Like ved Romerikssenteret og Kløfta stasjon).
Registrering kl. 09.30.
Årsmøte umiddelbart etter lunsjen.
Program:
10:00 Velkommen ved distriktsleder og lokallagsleder.
           Musikalsk innslag av Øivind Helge Eide
10:15 Ordfører i Ullensaker Tom Staahle
10:30 Transport i Norge og gjennom Norden
          Trygve Tamburstuen snakker om mulighetene som ligger i bedre transportveier  for trailere (øst for Oslo) og bruk av lyntog både til persontransport og gods (Oslo - Stockholm). Hva kan dette bety for Akershus? Aktuelt tema for alle med interesse for nordiske spørsmål.
          Mingling
12:00 Lunsj for årsmøtedeltakerne
13:10 Årsmøte
 
Ha en fin vinterdag og velkommen.
 
Hilsen
Knut

Foreningen Norden
Oslo Akershus distrikt

leder Knut Bjørkmann, Smedveien 9, 1940 Bjørkelangen
mobil: 92 82 99 81 - e-post: knuterbj@gmail.com
 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse