Innkalling til årsmøte 1. mars Jessheim bibliotek

Årsmøtet gjennomføres rett ette foredraget til Lena Ros Mathiasdottir

Saksliste:

1. Åpning og konstituering. Valg møteleder og 2 underskrivere protokoll.
2. Virksomhetsberetning.
3. Godkjenning av regnskap.
4. Innkomne saker.
5. Virksomhetsplan og budsjett.
6. Valg av leder og/eller nestleder i styret.
7. Valg av øvrige styrerepresentanter og vararepresentanter.
8. Valg av revisor.
9. Valg av utsendinger til distriktsorganisasjonens årsmøte og foreningens

landsmøte.
10.Valg av valgkomité.

 

Mvh

Styret

 

 

 

 

 

Mvh

Styret i Foreningen Norden Ullensaker


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse