Innkalling til årsmøte torsdag 23. mars kl 20.00 Lykkebo

 

(Umiddelbart etter markeringen av Nordens dag).

 

Saksliste:

1. Åpning og konstituering. Valg møteleder og 2 underskrivere protokoll.
2. Virksomhetsberetning.
3. Godkjenning av regnskap.
4. Innkomne saker.
5. Virksomhetsplan og budsjett.
6. Valg av leder og/eller nestleder i styret.
7. Valg av øvrige styrerepresentanter og vararepresentanter.
8. Valg av revisor.
9. Valg av utsendinger til distriktsorganisasjonens årsmøte og      foreningens 
landsmøte.

10.Valg av valgkomité.

 

Saker som styret eller noen av medlemmene har foreslått behandles på årsmøtet og sendes styret skriftlig og må være inne 7 dager før årsmøtet, i år 16. mars. Kan sendes på email ullensakernorden@mail.com.

 

 

Mvh

Styret i Foreningen Norden Ullensaker

 

 

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse