KULTURTING 2017 I ULLENSAKER 16.2. kl. 18.00

Til alle kulturinteresserte, kulturorganisasjoner, andre kulturaktører og politikere og administrasjon i Ullensaker

 

INVITASJON

TIL KULTURTING 2017 I ULLENSAKER

Herunder mini kulturkonferanse og årsmøte i Ullensaker kulturråd

 

Torsdag 16. februar 2017 kl. 1800

Kommunestyresalen Ullr i Ullensaker kulturhus/Rådhus

 

AGENDAKl. 1800: Velkommen v/leder av Ullensaker kulturråd Kari Nermoen

 

Kulturtingets mini kulturkonferanse

  • Tanker om kulturutviklingen i Ullensaker v/ ny kultursjef i Ullensaker Jon Henrik Solhei
  • Byutvikling v/ Tore Kværner

 

Aktuell kulturinformasjon v/ biblioteksjef Eli Wilhelmsen 

Kl. 1930: Forberedelse til årsmøtet – nominasjon av kandidater til kulturrådet (vedlegg)

Kl. 2000: Kulturtingets årsmøte 2017 – Påmeldte med stemmerett

  • Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen
  • Godkjenne innkalling og saksliste
  • Kulturrådets Årsmelding 2016 (vedlegg)
  • Kulturrådets regnskap 2016 – deles ut i møte
  • Kulturrådets vedtekter (vedlegg)
  • Innkomne saker
  • Kulturrådets Handlingsplan 2017 (vedlegg)
  • Valg

 

Oppsummering og avslutning

 

Hele kulturtinget er åpent for alle

                                     

Velkommen!

 

 

På vegne av Ullensaker kulturråd                                           På vegne av Ullensaker kommune

 

Kari Nermoen, leder                                                                    Kathrine Øynebråten, kulturkonsulent

Tlf: 470 14 657                                                                                 Tlf: 66108194

E-post: kane4@online.no                                                                E-post: kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse