Innkalling årsmøte 15. mars kl. 20.00 Jessheim bibliotek

 Innkalling til årsmøte tirsdag 15. mars 2016 på Biblioteket Jessheim kl. 20.00.

Saksliste:

1. Åpning og konstituering.
2. Virksomhetsberetning.
3. Godkjenning av regnskap og forslag til budsjett.
4. Innkomne saker
5. Virksomhetsplan og budsjett.
6. Valg av leder og/eller nestleder i styret.
7. Valg av øvrige styrerepresentanter og vararepresentanter. 

8. Valg av revisor.
9. Valg av utsendinger til distriktsorganisasjonens årsmøte og 
foreningens landsmøte. 

10. Valg av valgkomité.

Saker som styret eller noen av lagmedlemmene har foreslått behandles på årsmøtet. Forslag må sendes styret skriftlig pr. post eller til ullensakernorden@gmail.com senest 4. mars.

 Styret


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse