Sommertur til Moss sammen med Ullensaker historielag

Årets tur går sørover til Moss som i år feirer Mossekonvensjonen og Konventionsgaarden.
Moss og omegn har mye mer å by på.

Turen starter 24.8.2014 kl 0900 fra Allergot Ungdomsskole. Påmelding skjer ved å innbetale kr 600.-pr person til
Ullensaker Historielag , kto 1606.21.81358 innen 15. august 2014.

Ved ankomst til Moss blir vi møtt av to guider fra Visit Moss som tar oss med til
Konventionsgaarden, Verket og Møllebyen. Disse stedene ligger på nord- og sydsiden av
Mosseelva/Mossefossen og må regnes som arnestedet for byen.
Verket (Moss Jernverk) ble grunnlagt 1704 og ble etter hvert datidens ledende leverandør av
kuler og kanoner. I 1756 påbegynte de byggingen av et nytt kontorbygg, senere kjent som
Konventionsgaarden. Verket var et samfunn for seg, med bl a egne boliger for arbeiderne.
Verket ble lagt ned og solgt til Momme Peterson. Familien satset på treforedling og senere
papir, M. Peterson & søn. Bedriften utviklet seg til en betydelig enhet innen treforedling,
men alt har en ende. I 2012 var det slutt og byen diskuterer nå hva området skal brukes til.
Å komme med stikkord om historien til Møllebyen på sørsiden av elva, må vi bare overlate til
guidene. Aktiviteten her har nok pågått i snart 1000 år og har omfattet de forskjelligste
bransjer, men med hovedvekt på sager og møller. Området er i dag pent restaurert og brukes
nå til kino, bibliotek, museum, spiseteder m.v.
Etter omvisningen drikker vi kaffe/te med ”noe attåt” på Café Riis, som holder til i den gamle
Riis-mølla, noe vi tydelig kan se i lokalet.
Vi drar videre til Carlberg Gård i nabokommunen Rygge, men tar en omvei og gjør oss litt
kjent i området, kulturlandskapet og kanskje noe om geologien.
Turen ender på Carlberg Gård som i 1840 ble skilt ut fra Værne kloster hvis historie blir
neste tema. Værne klosters historie går fra krongods, via Johanitter-kloster til Herregård.
Lokalhistoriker Magne Berggren kåserer om Værne klosters historie på låven før vi avslutter
”Mossebesøket” med en gryterett med kaffe samme sted. Carlberg gård eies av Carl og Marit
Gauterud, tidligere gardbrukere på Eisval, Frogner i Sørum. De flyttet til Carlberg i 2013 så
det er romerikinger som tar imot oss.
Om det er utsikter til kjølig vær den 24., så ta med litt varmt tøy. I Moss blir det noen få
hundre meter å gå.

Vi regner med å være tilbake på Jessheim ca kl 1900.


Som tidligere gjelder regelen om først til mølla ved flere påmeldinger enn busseter.
Har du spørsmål om turen, ringer du Birger Dalen på tlf 977 42 309 eller Trond Lyftingsmo
på tlf 917 83 615

 Vis innhold på egen side

 Vis innhold på egen side


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse