Studier i kuratorarbeid.

Frå hausten 2012 tilbyr Høgskolen i Telemark på nytt studiet i kuratorarbeid.

Norske Kunstforeninger ser studiet som eit svært viktig kompetansehevande tilbod for kunstforeiningsmedlemmer, og vi gjev difor 10.000 kroner i stipend til studentar som er tilknytt ei av medlemsforeiningane våre.

Søknadsfristen for studiet er utvida til 25. mai 2012, grunna litt for få søkjarar. Studiet startar berre opp dersom det er minst 18 studentar.Beste helsing,

Malin Olivia Dahlberg
rådgjevar

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse