Velkommen til Ullensaker Historielag

Historielaget jobber for å fremme kunnskap om Ullensakers historie og å arrangere ulike aktiviteter. Kommunen forandrer seg raskt, så det å kjenne de gamle veiene betyr også å vite hvordan vi kom dit vi er i dag.

Formål

· Fremme kunnskap om Ullensakers historie ved å arbeide for økt innsikt om gammel kultur,    arbeidsliv og levesett i bygda.
· Arbeide for vern av fortidsminner
· Samle opplysninger og stoff om lokalhistorie
· Samarbeide med Romerike Historielag om løsning av saker innen lagets arbeidsfelt

Aktiviteter
· Medlemsmøter med foredrag om historiske temaer
· Turer til historiske steder
· Bygdevandringer
· Slektsgruppe, hvor medlemmene kan få hjelp til slektsgranskning
· Rådgivningsorgan for kommunen om gate og veinavn
· Arbeide med å dokumentere og digitalisere vår lokalhistorie
· Starter i år utgivelse av et lokalhistorisk tids skrift
· Pådriver og rådgiver overfor kommunen om vern av kulturminner

«En reise på tusen mil begynte med ett skritt»

Formål

* Fremme kunnskap om Ullensakers historie ved å arbeide for økt innsikt om

  gammel kultur, arbeidsliv og levesett i bygda.

* Arbeide for vern av fortidsminner

* Samle opplysninger og stoff om lokalhistorie

* Samarbeide med Romerike Historielag om løsning av saker innen lagets

  arbeidsfelt Aktiviteter

* Medlemsmøter med foredrag om historiske temaer

* Turer til historiske steder

* Bygdevandringer · Slektsgruppe, hvor medlemmene kan få hjelp til

  slektsgranskning

* Rådgivningsorgan for kommunen om gate og veinavn

*Arbeide med å dokumentere og digitalisere vår lokalhistorie

* Starter i år utgivelse av et lokalhistorisk tids skrift

* Pådriver og rådgiver overfor kommunen om vern av kulturminner

« En reise på tusen mil begynte med ett skritt »

Formål

* Fremme kunnskap om Ullensakers historie ved å arbeide for økt innsikt om gammel kultur,

  arbeidsliv og levesett i bygda.

* Arbeide for vern av fortidsminner

* Samle opplysninger og stoff om lokalhistorie

* Samarbeide med Romerike Historielag om løsning av saker innen lagets arbeidsfelt Aktiviteter

* Medlemsmøter med foredrag om historiske temaer

* Turer til historiske steder

* Bygdevandringer

·* Slektsgruppe, hvor medlemmene kan få hjelp til slektsgranskning

* Rådgivningsorgan for kommunen om gate og veinavn

* Arbeide med å dokumentere og digitalisere vår lokalhistorie

* Starter i år utgivelse av et lokalhistorisk tids skrift

* Pådriver og rådgiver overfor kommunen om vern av kulturminner

 

« En reise på tusen mil begynte med ett skritt »

 Del denne siden på Facebook: