Historiske glimt fra Ullensaker nr 2 - 2011

Forsiden: Tegnet av Ole Kjønstad en illustrasjon til diktet Traner i flukt av Gunnar Bye.

 

 • Ullensaker museum. Av Sverre Støverud.
 • Takk for innsatsen Gunnar! Av Kaare Furuseth.
 • Om å lære av traner. Av Gunnar Bye.
 • Vårt daglige brød - kornets kulturhistorie. Av Olaug Julseth Stokstad.
 • Tråkahanna. Av Olaug Julseth Stokstad.
 • Aka på lire. Av Olaug Julseth Stokstad.
 • Gullfunn i Garderfjell. Av Magnus Hesle.
 • Vannkilder i Ullensaker. Av Sverre Støverud.
 • Vassbæring. Av Ola Skedsmo.
 • Vann i springen. Av Olaug Julseth Stokstad og Kåre Bogstad.
 • Ønskekvisten. Av Olaug Julseth Stokstad.
 • Marmorkongen fra Kampen. Av Kåre Bogstad.
 • Kopper og koppevaksine. Av Sverre Støverud.
 • Hen er`e vørti ta stillheta? Fri omdiktet etter Gunvald Opstad. Av Olaug Julseth Stokstad.
 • Fattigkassa i Ullensaker på 1700 og 1800 tallet. Av Halvdan Bugge.
 • Ved bekken. Av Olaug Julseth Stokstad.   
 • Gina Andersen Moen - fra Mogreina til Paris. Av Gunnar Bye.
 • Gråbein - Olsen fra Hovinsætra. Av Ivar Sannerud.
 • Trånge tier. Fotrælt ta`n Ola Skedsmo.
 • Kirkestedet Furuseth. Av Sverre Støverud.
 • Fredrik Theodor Holm. Av Halvdan Bugge.
 • Tinga talar. Hestebinding i Gotaasalleen.

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse