Historiske glimt fra Ullensaker nr. 2 - 2010- 5. årgang

Forsiden: Ole Kjønstad har illustrert torvproduksjonen i Ullensaker almenning.

Innhold:

 • Er lokalhistorie uviktig? Av Gunnar Bye
 • Herredshuset Ullsvang? Av Bjørn Erik Nyberg
 • Randbydalen - et lite dalføre. Av Kåre Bogstad
 • Ivar Stenberg forteller om Nordbymoen. Ingress av Kaare Furuseth
 • Kopperudvegens far. Av Olaug Julseth Stokstad
 • Knivdrapet på Risebro i året 1662. Av Vidar Hansen
 • Jens Kværner, tilbakeblikk. I samtale med Gunnar Bye
 • Mors historie. Av Bjørg Vikne Dæhlie
 • Raknehaugen - stor, mektig og ensom! Av Kaare Furuseth
 • Mors kokebok. Av Marit Stokstad, Kyken
 • Lensmenn i Ullensaker. Av Erling Werner Ruud
 • Mimrestund hos Fredrik Wassenius. Av Gunnar Bye
 • Furua. Av Gunnar Horverak
 • Kjerkestua ved Furuset kirke. Av Einar Stokstad
 • Stensby skole - Litt skolehistorie. Av Olaug Julseth Stokstad
 • Madrassvaskerne streiket for bedre lønn. Av John E. Thoresen
 • Gamle Garmo. Av John E. Thoresen
 • Garder i Ullensaker før ca. 600 e. Kr
 • Ullensaker historielag - høsten 2010
 • 20.dagsfeiring 16.1.2011 kl. 18.00 skal være på Lykkebo
 • Tinga talar. Fotoapparatet til Halvor Haslerud (1875-1942)

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse