Historiske glimt fra Ullensaker nr. 1 - 2007 - 2. årgaqng

Forsiden, tegnet av Ole Kjønstad, illustrerer kong Rakne på Raknehaugen
Innhold:
 • Gamle Kløfta. Av Kåre Bogstad
 • Karl Nordbeck. Av Gunnar Horverak
 • Husmannsplasser i Nordkisa. Av Kaare Furuseth
 • Gardermoen - et mangfoldig samfunn. Av John E. Thoresen
 • Børje - Borgen. Av Mads Ljøgodt
 • Gårdsdrift i gammel tid. Av Amund Furulund
 • Jessheim stasjons historie. Av Harald Kværner
 • Sangerinnen Fanny Elsta. Av Oddveig Kjos
 • Skomaker Johan Oluf Gulbrandsen. Av Gunnar Bye
 • En pensjonist ser seg til bake. Av Kåre Bogstad
 • Jakten på de to lensmennsmorderne i 1926 som også hadde forgreininger til Ullensaker. Av Kåre Bogstad
 • Vanntårnet på Trandum. Av Gunnar Bye
 • Utstillingsplassen ved Kløfta. Av Kåre Bogstad
 • Fotballbilde fra Kisa. Av Kjell Aasum
 • To kalendere. Av Gunnar Bye
 • Tingene taler, Snusdåse.
 • Et godt barndomsminne. Av Olaug Julseth Stokstad

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse