Historiske glimt fra Ullensaker nr. 1 - 2008 - 3. årgang

Forsiden: Ole Kjønstad har her tegnet kvikkleireskred på Løkengardene 1490

Innhold:

 • Dampmaskinen til Ullensaker Dampsag & Høvleri AS. Av Semming Wiig
 • Utvalgsskue på Løken juni 1939. Av Kåre Bogstad
 • Kværner Eiendom. Av Erling Werner Ruud
 • Kaffekjerringer og ølsamlag. Av John E Thoresen
 • Hva kan landskapet fortelle om fortiden i Ullensaker. Av Gunnar Horverak
 • Gardsbrann i Nordkisa i 1785. Av Olaug Julseth Stokstad
 • Fangstgroper for elg. Av Kaare Furuseth
 • Det ligger mye historie i vegnavn. Av Eva Feet
 • Gammeldags snørydding. Av Kåre Bogstad
 • Langs landevegen. Av Olaug Julseth Stokstad
 • Skredulykker i Ullensaker. Av Gunnar Bye
 • Kjeld Stub, fargerik og omstridt prest i Ullensaker. Av Gunnar Bye
 • Hilton. Av Mads Ljøgodt 
 • Tinga talar. Nøysomhet. Av Olaug Julseth Stokstad

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse