Historiske glimt fra Ullensaker nr. 2 - 2009 - 4. årgang

Forsiden: Tegningen av Ole Kjønstad illustrerer nybrottsplogen, "sterkoder", som Olaf Braaten fra Algarheim konstruerte i 1936.

 Innhold:

 • Kulturminner. Av Gunnar Bye
 • Huldra som besøkte Elstad . Av Oddveig Kjos
 • Gründeren Jakob Ludvik Hellen. Av Kaare Furuseth
 • Olaf Braaten og plogen. Av Olaug Julseth Stokstad
 • Kultursti i Hovedsognet. Av Bjørg Vikne Dæhlie
 • Mimrestund hos Signe Østgaard. Av Gunnar Bye
 • Kverndalen, et industrisamfunn. Av Bjørn Dahl
 • Kullmiler og tjæremiler. Av Gunnar Horverak
 • Flyktninger i eget land. Av Gerd Hortemo og Inger Hertzenberg
 • Risebru. Av Mads Ljøgodt
 • Funn av mammut-tann på Haug gård Hovin. Av Erling Werner Ruud
 • Kristendåp i Aurtjernet. Av John E. Thoresen
 • Fra virksomheten: Laget har rustet opp minnet om gravplassen etter flystyrt i Sogndalen 1940
        -  ønsker å arbeide for å få til en geologisk park i Ullensaker.
        -  har fått Ullensaker kommunes kulturpris for 2009.
        -  har bestemt seg for å arbeide for restaurering av Kauserud mølle og
           kjerkestua ved Furuset kjerke.
 • Jens Kværner har gitt laget ei gammel gardskvern som gave.
 • Vinterslit på tømmersaga. Av John E. Thoresen
 • Tinga talar. Pipejern. Av Oddveig Kjos

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse