Tidsskrift

Historiske glimt fra Ullensaker. Heftene legges ut for salg i Norli og Ark bokhandler på Jessheim og Ark bokhandel på Kløfta til en pris kr. 40,00 pr. hefte. Eldre hefter kan fås ved henvendelse tlf. 97742309 eller 94864782.