Frigjøringsdagen 8. Mai

05. Frigjøringen.jpg 8/5-2021

Fra Hjemmefrontens Ledelse

VÅR KAMP ER KRONET MED SEIER

NORGE ER ATTER FRITT

Våre sinn er fylt av glede, våre hjerter av takknemlighet mot

dem som falt i kampen og mot alle som var med og kjempet

seieren fram.

 

Fienden skal nå avvepnes av norske og allierte styrker, og

snart vil vi helt ut være herrer i landet. Men husk: Kaputilasjon

er ikke det samme som fred. Fienden har ennå våpen.

 

La oss midt i gleden bevare ro, verdighet og disiplin. Opptre

ikke utfordrende overfor den slagne fiende, og ta ikke retten i egen

hånd.

 

Krigens oppgaver er løst, fredens oppgaver venter. De krever

at vi sammen setter alt inn for å gjennopprette vårt folkestyre og

vår rettsstat.

 

Den fred vi nå har vunnet, skal forplikte oss like sterkt som

krigen og nøden bandt våre viljer til fedrelandets sak. Sammen skal

vi bygge landet opp igjen som et bedre, rikere og lykkeligere hjem

for alle.

 

Gud signe vårt dyre fedreland!

 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse