Frigjøringsdagen 8. Mai

Gratulerer med dagen :)

05. Norge er atter fritt.jpg 5/5-2020

Fra Hjemmefrontens ledelse

Vår kamp er kronet med seier

Norge er atter fritt

 

 Våre sinn er fylt av glede, våre hjerter av takknemlighet mot dem som

falt i kampen og mot alle som var med og kjempet seieren fram.

 

Fienden har nå kapitulert, og snart vil vi helt ut være herrer i landet.

Men husk: Kapitulasjon er ikke det samme som fred. Fienden har ennu våpen.

 

La oss midt i gleden bevare ro, verdighet og disiplin. Opptre ikke utfordrende overfor den slagne fiende, og ikke ta retten i egen hånd.

 

Krigens oppgaver er løst, fredens oppgaver venter. De krever at vi sammen setter alt inn for å gjenopprette vårt folkestyre og vår rettstat.

 

Den fred vi nå har vunnet, skal forplikte oss like sterkt som krigen og nøden bandt våre viljer til fedrelandets sak. Sammen skal vi bygge landet opp igjen som et bedre. rikere, lykkeligere hjem for alle.

 

 Gud signe vårt dyre fedreland!

Lysbilde2.JPG 5/5-2020

Lysbilde3.JPG 5/5-2020

Lysbilde4.JPG 5/5-2020

 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse