Tidligere tider

Ullensakers historie - tidligste tider

Da de første menneskene kom til Ullesaker for 6000 år siden, kom de til et llandområde av skogmoer, elvebakker og lave åsrygger. Navnet Ullensaker er etter den hedenske guden Ull eller Ullin og aker som betyr åker. Ull var gud for jakt og idrett, men ble også dyrket som himmelgud. Der hvor Ullensaker kirke i dag ligger, lå hovet til Ulls ære – Ullinshov.

Ullensaker ligger i hjerte av et område hvor vi finner tidlig tilløp til samfunnsdannelse i Norge. Rundt år 550 skrev den gotiske historikeren Jordanes om et «Raumariciae» som skal ha ligget mellom Mjøsa og Øyeren.

I kommunen ligger nordeuropa største gravhaug, Raknehaugen, noe som tyder på at Ullensaker var et maktsentrum. Fra vikingtiden er gjort over 90 gravfunn i kommunen. Det dreier seg om sverd, spyd, skjold og piler fra mannsgraver og smykker fra kvinnegraver. I tillegg er det funnet bissel og sporer, sauesakser, nål, spinnehjul, sagblad kviver, kokekar, en hammer. Med utgangspunkt i funnene, kan vi ”se” forfedrene for oss: mennene med rik våpenutrustning, til hest med stigbøyler og bissel, kvinner og menn reisende i sleder vinterstid. Vi ser dem beskjeftiget med matlagning i kleberstensgryter og med stekepanne. Vi ser dem i arbeid med snekring og smiearbeid, med ullklipping, spinning, syning og strykning. (H. Nesten 1927: Ullensaker – en bygdebok)


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse