Miljøkonferanse Blaker Skanse

P R O G R A M
 
NÆRMILJØKONFERANSEN PÅ BLAKER SKANSE 2011 leve med kulturminner – verdiskaping, bevaring og turisme
 
Påmelding til Rita Nyborg rita@blaker.no el  47 17 05 77
Kr 500 inklusiv lunsj 
 
Fredag 11.11. 2011 Kl 1100-1635
 
Kl 1100-1125 Registrering og lunsj
Kl 1125 Velkommen v/Rita Nyborg – dgl. leder Blaker Utvikling
Kl 1130 Innledning ved Sørums varaordfører, Ivar Egeberg
Kl 1140-1210 Kulturminner i Akershus – Et mangfold av møteplasser B. Kjartan Fønstelien, enhetsleder i
Akershus Fylkeskommune
Kl 1215-1245 Fetsund lenser Anna Kristine Jahr Røine, direktør for lensemuseet
Kl 1250-1320 Oscarsborg festning Lloyd Fredrik Klüwer – festningsforvalter i Forsvarsbygg
Kl 1325-1355 Blaker Skanse og Statsbyggs forhold til Kulturminner May Balkøy, direktør for strategi og utvikling i Statsbygg
Kl 1400-1500 Pause m/omvisning og åpne verksteder
Kl 1500-1530 Kulturminners betydning for lokalmiljøet Bjørn Kristiansen – spesialrådgiver – Kulturhistorisk formidling Afk
Kl 1530-1600 Jeg fant jeg fant! Kulturminner bare plunder og heft? Hva skjer om jeg finner et kulturminne? Eksempler på funn fra Sørum – en jeg-fortelling som engasjerer Grethe Bukkemoen –
arkeolog Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
Kl 1605-1635 Opplev Sørum – en reise fra Kulturminne til kulturminne Dag Winding-Sørense leder for Blaker og
Sørum Historielag Jørgen Kirsebom – Gründer av nettstedet “Opplev Sørum” Åsmund Huser –
artist og skuespiller - Bingen Lenser
 
Konferansen er støttet av Sørum kommune.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse