Mandag 9. januar kl 1800 - 2100, Jessheim Rådhus, sal Ullr.

Januar 2017
Et Godt Nytt År ønskes Ullensakers befolkning!
Det nye året ligger foran oss, med «blanke ark», og med det nye utfordringer og muligheter for alle sambygdinger i Ullensaker, og for landet`s befolkning fra Sør til Nord.

Vi håper 2017 blir et fredens år, både i Norge, og i den øvrige verden hvor ufred og uroligheter rår til stor ulykke og tragedie for befolkningen.

Etterretningstjenestens rolle i Norge under okkupasjonen 1940-45.

Vår forening legger opp til flere aktiviteter med en rekke interessante temamøter i sal Ullr, Jessheim Rådhus i løpet av året. Nato og og Natos posisjon og framtidige rolle vil komme på programmet, likeledes vår sivile beredskaps evne til å møte naturkatastrofer og terror, og med et avsluttende temamøte om Forsvarets framtid.

Vi starter opp allerede på mandag 9. januar, med et foredrag av historisk karakter, nemlig Etterretningstjenestens rolle i Norge under okkupasjonen 1940-45. Her vil vår kjente sambygding, Kåre Syltevik, som selv var agent under 5 år med ufred, ta oss med tilbake til en mørk tid i landets historie. Etterretningstjenesten ble forseglet med absolutt taushet hva organisasjon og medlemmers identitet angikk, helt fram til 1988 hvor daværende Forsvarsminister, Johan Jørgen Holst frigav arkivene. Lite er følgelig kjent for allmenheten, og det er med stor forventning og spenning vi kan invitere til et 60 minutters foredrag fra en som selv var med som XU-agent i Ullensaker.
Etter foredraget vil det bli anledning til å stille spørsmål.

Mandag 9. januar kl 1800 - 2100, Jessheim Rådhus, sal Ullr.

Før foredraget, vil en annen kjent sambygding, Maiken Stølan Kroken underholde på flygel mens vi inntar våre plasser, nyter vår kaffe, før vi slipper Kåre Syltevik til med 60 minutters spennende foredrag.
Vi tør minne om at norsk etterretning under siste krig, faktis var blant de aller beste etterretningsorganisasjonene i henhold til utsagn fra engelskmennenes Secret Service!

Vi gleder oss til en minnerik kveld, og håper å se flest mulige av våre sambygdinger i Ullr denne kvelden.

Inngang kr 50,00 som inkluderer kaffeservering!


Med vennlig hilsen
Knut Erling Skreden
styreleder
Øvre Romerike Forsvarsforening
(mobil 900 88620)


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse