Vellykket tur i ravinene på Gardermoen søndag 30.8.

Denne siden har vist bilder som for flere år siden ble lastet opp til Google Picasa.

Picasa Webalbums var en bildetjeneste drevet av Google fra 2004 frem til den ble nedlagt 1 mai 2016.

Du kan lese mer om Picasa Webalbums her:
Wiki
picasa.google.com

    Over 30 personer hadde tatt turen til ravinene på Gardermoen i dag i strålende sol. På parkeringsplassen ved Scandic hotell, orienterte Jan Håkon Brotnov om forholdene i Ullensaker ved slutten av siste istid da breen trakk seg tilbake og etterlot store sandforekomster og leire på sjøbotnen. Da breen smeltet, steig landet og blei til Romerikssletta, og grunnvannselvene dannet så djupe raviner i landskapet. 

    Trond Lyftingsmo tok over stafettpinnen og fortalte nærmere om landskapsvernområdet sør for Gardermoen som er preget av raviner, grunnvanssbekker og nordisk urskog. 
 
    Berit Nafstad Lyftingsmo understreket at vandringen markerte tre begivenheter: At 2015 er friluftsåret, at det er 70 år siden frigjøringen og at Ullensaker kommune rullerer sin kulturvernminneplan - og at ravinelandskapet også er et kulturminne med sine hulveger fra jernalderen og spor etter beiting gjennom lang tid.
Under vandringen ble vi vitne til det rike vekstmangfoldet med "varmelauvtrær" som alm og svartor og med en utrolig mengde plantearter - blant dem de mer "primitive" som sneller ("kjerringrokk") og bregner. 
    Ved elva Songa tok følget en matrast, hvoretter alle fortsatte til minnelunden for det sted der et alliert fly styrtet i dårlig vær i maidagene 1945. Alle ombord omkom tragisk nok, fortalte Einar Stokstad. Han berømmet tidligere kultursjef i Nannestad, Lars Jahr, for å ha gjort stedet kjent for ettertida - og for den innsats Vidar Hansen har gjort for å skape minnelunden ved Songa på grensen mellom Ullensaker og Nannestad, bl. a. med reising av et stort kors i jern og en stakittinnramming av den plassen der de omkomne ble gravlagt de første årene før de ble flyttet til Oslo.
 
Arrangører av vandringen var Foreningen Norden i Ullensaker, Ullensaker Historielag og Venneforeningen Kløfta gamle skole. Denne turen kan varmt anbefales gjennom Øvre Romerikes "urskog", og de som ønsker det kan forlenge turen over til jordbruksområdene i Nannestad.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse