Program vår/sommer 2015

Mandag 16. februar kl. 19.00 på Lykkebo:

Boplasser langs hovedbanen i anleggsperioden og fram til 1860

Ivar Sannerud vil med utgangspunkt i de detaljerte kartene som finnes fra anleggsperioden fortelle om boplasser og jernbanebygging i Ullensaker.


Onsdag 18. mars kl. 18.00 på Menighetssenteret, Kløfta:

Årsmøte

Etter årsmøtet vil direktøren for fylkesmuseet, Cecilie Øien redegjøre om:

Museet, veien videre

Her vil det bli avklart hva vinterens drøftinger om museumssituasjonen i Ullensaker og distriktet har ført fram til.


Mandag 20. april kl. 19.00 på Folkvang:

Onsrud sin historie gjennom 2000 år

Ola Fjeldheim vil fortelle om denne gården øst i Ullensaker sin rike historie. Her er det funnet spor etter bosetting så lenge vi har hatt vår tidsregning.


Torsdag 7. mai kl.19.00 ved Ullensaker kirke i samarbeid med Kirkeakademiet:

Ullensaker kirke og kirkestedets historie

Bjørg Vikne Dæhlie vil ta oss med på en historisk vandring til der den første kirken lå. Denne ble tatt av et ras på slutten av 1400-tallet. Foredrag i kirken etterpå.


Lørdag 9. mai i ravinene ved Sogna:

Minnemarkering for flystyrten 10. mai 1945

Gunnar Fosseid og Vidar Hansen fra Historielaget samt Lars Jahr fra Nannestad har tatt initiativ til en stor minnemarkering for etterlatte og etterkommere etter de allierte soldatene som omkom her ved Gardermoen i en flystyrt 10. mai 1945. Dette blir et lukket arrangement, men selve minnemarkeringen ved styrtstedet vil være åpen for publikum. Tidspunkt vil bli annonsert i forkant av arrangementet.


Torsdag 18. juni kl. 19.00 på Skrivergården Hovin:

Omvisning hos «Moer Koren»

Halvor Tangen vil vise oss rundt i «Moer Koren» sine gemakker. Den prektige hovedbygningen er i de siste årene nidkjært restaurert i samarbeid med Riksantikvaren, så vi får oppleve de omgivelsene som sorenskriverfruen Christiane Koren beskriver i sine dagbøker fra 1808 – 1813.

Tradisjonen tro vil det også i år bli arrangert en sommertur. Tid og reisemål vil bli annonsert seinere.

Styret i historielaget håper at dere finner noe interessant her og møter opp på arrangementene. Ta gjerne med familie og venner som har interesse for historie. Vi har god plass til flere medlemmer!

Velkommen!

Ullensaker Historielag pb 375 2051 Jessheim

e-post: ullensakerhistorie@gmail.com

tlf: 959 38 900 (leder)


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse