Kom igang med ressurskalender

Ressurskalender er en slags "bookingkalender" hvor du kan vise om noe er opptatt eller ledig på en bestemt dato.

Oppretting av ressurskalender

Du må være innlogget og inneha rollen Administrator eller Superbruker.

Kalenderen opprettes via Admin -> Kontrollpanel -> Ressurskalender.

Begreper

Ressursgruppe: En gruppe som inneholder en eller flere ressurser, kan sammenlignes med en mappe.

Ressurs: Den enkelte enhet som skal kunne reserveres. Kan sammenlignes med et dokument som er plassert i en mappe.

Opprett ressursgruppe

Er det fire hytter skal kunne reserveres, vil det være naturlig å opprette ressursgruppen Hytter.

Er det et samfunnshus med flere rom som kan reserveres samlet eller hver for seg kan ressursgruppen gis navnet Reservering eller Bygda Samfunnshus.

Navn på ressursgruppe er ikke kritisk, og kan endres i ettertid.

Normalt vil det ikke være behov for å ha mer enn en ressursgruppe, men har man f.eks. utleie av hytter og kanoer vil det være passende med to ressursgrupper.

Opprett ressurs

Etter at en ressursgruppe er opprettet kan den befolkes med navn de ressurser som skal kunne reserveres, f.eks:

Hytte 1, Hytte 2, Hytte 3 osv.

Storsalen, Lillesalen, Kjøkkenet osv.

Kalender

Hver enkelt ressurs har sin egen kalender.

Når en ressurs er opprettet kan det legges inn reserveringer i kalenderen.

Det må oppgis dato for både start og slutt på reservering.

Dersom dato for start oppgis, men ikke dato for slutt, går programmet ut ifra at reserveringen skal gjelde for ett døgn.

Døgnet starter ved midnatt og slutter ved midnatt.

Ved f.eks. reservering pr natt kan starttid settes til f.eks. kl 12 og sluttid til kl 12 dagen etter.

Reserveringstid kan angis fra 5 minutter til nærmest ubegrenset. Det er ikke nødvendig å gjenta en reservering som strekker seg over flere dager, det er tilstrekkelig å angi kun en starttid og sluttid.

Dersom f.eks. hytter ikke leies ut på vinteren kan det opprettes en reservering fra f.eks. 1 oktober til 1 mai, og det kan gis en kommentar som f.eks. "Vinterstengt". Det er også mulig å gjøre en ressurs inaktiv, det vil da ikke vises at denne ressursen eksisterer, men da må du passe på å aktivere den før neste sesong.

Demo

Du finner en demo av ressurskalender her

Spørsmål?

Send en melding til klubbinfo.no

 Del denne siden på Facebook: