Påmeldinger

Info

På denne sida vil medlemmer av Tambar Fotball, dvs registrerte brukarar av denne websida, kunne melde seg på ulike arrangement, t.d.: dommerkurs, trenerkurs, fotballturer, fotballfest, o.l.

Eit eksempel på påmeldingsskjema ligg no ute.

 Del denne siden på Facebook: