Om oss

Om Tambar Fotball Web

Tambar Fotball Web er heimesida til Tambarskjelvar IL si fotballgruppe, og har som agenda at det meste ein treng av info om fotballen i Naustdal, skal ein kunne finne på desse sidene.
Admin har det fulle ansvaret for stoff som vert publisert, og har også rett til å bestemme kva og når stoff vert publisert.

Det er mulig for spelarar, trenarar, foreldre, o.a. å få medlemskap i Tambar Fotball Web. Medlemskap vert godkjent av Admin.

VILKÅR FOR TILGANG TIL MEDLEMSSIDENE:

" Klubbsidene er tilgjengeleg for medlemmer i Tambarskjelvar IL og Tambar Fotball. Andre kan få tilgang, etter vurdering av admistrator. MERK! Fullt navn og gyldig epostadresse er påkrevd. "


Bilder og tekst på denne websida tilhøyrer Admin/Tambar Fotball Web, og kan ikkje kopierast og publiserast utan løyve frå Admin. Ved løyve, skal det som vert publisert merkast med link til websida (klubbinfo.no/tambar). Bilder merkast i tillegg med " Foto: Frank Cirotzki".

Ynskjer du kontakt med Admin, ta kontakt på e-post adresse under.

E-POST: post@tambar-fotball.com Den siden du er på nå ble sist oppdatert 6/6-2013

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: