Kongleriket Cup Naustdal

Info


Kongleriket
 
 
Tambarskjelvar IL, Fotball, er arrangør av miniputturneringane som vert arrangert kvart år. Turneringen som har fått namnet Kongleriket Turneringa, vert arrangert fire gonger i sesongen. I vår region er det Naustdal, Eikefjord, Svelgen og Florø som har vore arrangør dei seinaste åra.
I Kongleriket Turneringa deltek spelarar i aldersgruppa 6-10 år.
Kongleriket Turneringa Naustdal vert som oftast  arrangert i mai månad.
 
 

Kongleriket 
 
 
Årets arrangement: Tambar Fotball  (Tambarskjelvar) arrangerer Kongleriket Turneringa på Naustdal stadion
 
SØNDAG 12.MAI 2013.   Sjå kampoppsett 
 
 
 
Dei tre andre Kongleriket Turneringane vert arrangert slik i 2013:
 
Søndag 09.06 - Eikefjord
Søndag 25.08 - Florø
Søndag 22.09 - Svelgen 
 
 Denne siden ble sist oppdatert 21/5-2013

 Del denne siden på Facebook: