Kampoppsett for KM sluttspel innandørs på Sandane klart

Begge jentelaga til Tambar kvalifiserte seg til KM sluttspelet etter kvalifiseringsspel tidligare i februar. KM sluttspelet vert spelt i Trivselshagen på Sandane lørdag 7. og søndag 8.mars. Puljeoppsett og kampoppsett er no klart, og laga til Tambar er komen i desse puljene:

J15: (lørdag)
Tambar
Førde 1
Syril
Jotun

J14: (søndag)
Tambar
Jotun 1
Sogndal 2
Førde
Dale

Sjå kampoppsett: http://www.fotball.no/Documents/Kretser/Sogn_og_Fjordane/Aktivitet/Cup_og_turnering/Kampoppsett_Sluttspel_Sandane_KM_Inne_2015.pdf

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse