Bruk av anna heimeside

Fotballgruppa har den seinare tida lagt saker om fotballen på a-laget "si heimeside".

Tambar Fotball har den siste tida brukt a-laget si heimeside til saker om blant anna stoff frå dei alderbestemte laga og anna nytt.

Dette er gjort av praktiske årsaker, og vil halde fram eit stund til.

A-laget si heimeside finn du på denne linken: Tambar Fotball - Mest om a-laget


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse