Hugs å sende inn resultat frå kampane

Vi har fått tilbakemelding frå Sogn og Fjordane Fotballkrets på at lag er treige med å sende inn resultat frå ferdigspelte kampar. Dette gjeld generellt laga i fylket, og kanskje kan vi også bli bedre i Tambar Fotball.
Ein av grunnane til at ikkje resultata ikkje kjem inn fort nok, kan nok være at fotballkretsen har oppgitt feil nummer når ein skal sende resultat på sms. Alle kamprapportar/dommarkort utsendt frå fotballkretsen har nemlig feil nummer påtrykt desse.
RETT NUMMER ER: 2223

Oppskrifta på korleis ein sender sms av resultat etter kamp, står på dommerkort/kamprapport som alle heimelaga har. For ordens skuld, slik gjer du det:

Send SMS til 2223 rett etter kampslutt, med fyljande melding:

Resultat Kampnummer Heimemål-Bortemål
Eks.: Resultat 1412012001 5-4

Kamprapporten/dommarkort sender du pr.post (den er ferdig frankert).


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse