Nye treningstider for laga på Naustdal stadion

Frå og med seriestart, i midten av april, vert treningstidene for Tambarlaga endre. På lagleiarmøtet tirsdag kveld, fekk vi inn ynskje frå alle laga og desse er no lagt inn i kalender.

Kamptider for Tambarlaga finn du også i kalender. Dei fleste terminoppsetta er ferdige, men vi venter enno på nokre. Så finn du ikkje laget ditt i kalenderen, vil dei bli lagt inn så fort dei kjem frå fotballkretsen.

Kampar som vert flytta, etter einigheit mellom heimelag og bortelag, skal meldast inn til underteikna. I tillegg skal ein gi beskjed til oppsett dommar om endring og lag som vert berørt av flyttinga (trening).


Kampar og treningstider finn du i link under.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse