14 åringer kan i år spele seniorfotball

På Norges Fotball Forbund sitt forbundsting 7.-8.mars vart den nedre aldersgrense i seniorfotballen vedteken senka. Tidligare var aldersgrensa 15 år, men er no senka til 14 år. Dermed kan fotballspelarar som er fødd i 2000 og tidligare spele seniorfotball denne sesongen.

Ref. frå Hordaland Fotballkrets:

" NFFs forbundsting ble avholdt på Ullevaal 7.-8. mars 2015. Blant sakene som ble behandlet var forslag fra Troms Fotballkrets om å endre aldersgrensen i senior med 1 år. Dette har vært til behandling på de 4 siste forbundsting og det har vært flertall i salen for å senke aldersgrensen hver gang. Men ettersom denne bestemmelsen er nedfelt i NFFs lov kreves 2/3 flertall, noe forslaget fikk med klar margin denne gang – 106 mot 25 stemmer.

Dette innebærer at fra sesongen 2015 lyder bestemmelsen om aldersgrense i seniorklassen, både i lovens § 12-2 (1) og breddereglementets 2-2 (1) a), slik:

a) Senior: 2 x 45 minutter spilletid. Spillere må ha fylt 14 år ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 11 spillere på banen samtidig, inkludert målvakt.

For sesongen 2015 betyr dette at spiller født i 2000 og tidligere kan delta i seniorklassene.

Det er ingen adgang til dispensasjon for yngre spillere.

I 0. og 1. divisjon for menn må spillerne ha kontrakt før de kan delta, og må således være fylt 15 år. "

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse