Tambar Fotball kaller inn til trenar- og lagleiarmøte

Tambar Fotball kaller inn til møte for alle trenere og lagleiarar for dei aldersbestemte laga i klubben. Møtet vert holdt på stemnekontoret i Naustdalshallen tysdag 15.april kl.19.00.

På møtet vert blandt anna treningstider på stadion for alle laga bestemt, og det er difor viktig at alle lag stiller med minst ein representant frå sitt lag.
I tillegg vert det info om nokre endingar i reglementet for komande sesong, aktuelle turneringar cuper laga kan delta på.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse