Lagleiarmøte på Sunnfjord Hotel tirsdag 11.februar

Det er på Lagleiarmøtene at tilstedeverande klubbar og lag bestemmer korleis avdelingsoppsettet for klassane frå 11. – til 16 år blir for sesongen 2014, samt korleis dei ulike avdelingane skal spelast og kor mange kampar det skal spelast.

Dei klubbane/laga som ikkje møter på Lagleiarmøta, kan i etterkant av Lagleiarmøta ikkje påverke avdelingsoppsettet eller korleis gjennomføring av desse skal skje – det er på Lagleiarmøta vi einast om dette.

Det blir einkel servering

Tid og stad: Tysdag 11. februar kl.17.30 Rica Sunnfjord HotelTrenarar og lagleiarar Tambar Fotball:

7èr – klasse G11 Bjørn Ole Hjørnevik og Sturle Standal/Håkon Svoen (sammarbeid)
7èr – klasse G12 Sturle Standal/Håkon Svoen (2002-2003)
7èr – klasse J11 Jan Kåre Rygg/Ludvik Slettehaug
SMG 9èr – Svein Nordheim/Alexis Thingnes
SMJ 7èr – Tore Personbråten/Unni Skrede
Gut 9èr – Frank Cirotzki/ Geir Tomassen

5èr - klasse J 10 – Svein Øverland Møte for lag seinare
5èr - klasse G10 – Bjørn Ole Hjørnevik Møte for lag seinare
Miniputter - Møte for laga seinare

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse