Årsmeldinga frå SFFK er klar

Årsmeldinga 2012-2013 frå Sogn og Fjordane Fotballkrets er no klar, og er å finne på heimesida til fotballkretsen.

Den nettbaserte utgåva av Årsmeldinga tek føre seg all aktivitet innan fotballen i fylket i fotballsesongen 2012-2013, der blandt anna Tambar sitt a-lag er representert med lagbilde etter at lagat vart avdelingsvinnar og kretsmeister.

Årsmeldinga finn du her: http://www.fotball.no/Documents/Kretser/Sogn_og_Fjordane/Krets/Aarsmelding_terminlister_statistikk/Ferdig%20%C3%85rsmelding%202012-2013.pdf

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse