Treningane for miniputt-laga startar opp att mandag 19.august

Treningane for miniputtane startar opp att etter sommarferien mandag 19.august, altso same dag som skulen byrjar. Treningstida er som tidligare: 17.00-18.00.

Treningane er som tidligare eit samarbeid mellom fotballgruppa og barneidretten, der heile årshjulet for barneidretten er å finne inne på Tambarskjelvar Idrettslag si hovudside: http://www.tambarskjelvar.no

Miniputt-turneringane, Kongleriket Turneringa, vert i haust arrangert i Florø søndag 25.august og i Svelgen 22.september.

Bendit Cup vert arrangert på Naustdal stadion 14.-15.september. Trenere/lagleiarar melder på lag innan fristen 30.august.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse