Tambar Fotball og SFFK inviterer til Barnefotballkveld onsdag 24.april

Tambar Fotball set ekstra fokus på Barnefotballen onsdag 24.april, og inviterer trenere, oppmenn og foreldre til temakveld der hovedmålet er å skape ein enda betre barnefotball (6-12 år) i klubben. Temakvelden er eit samarbeid mellom klubben og Sogn og Fjordane Fotballkrets, der kurshalder Oddvar Flataker møter frå SFFK.

Barnefotballkvelden er ein ca 2 - timars kveld med fokus på fylgjande:

TRYGGHEiT + MEISTRING + UTFORDRING = TRIVSEL + UTVIKLING
- korleis skape dette i klubben?
FAIR PLAY
- fokus på verdier og holdninger
GOD FOTBALLAKTIVITET
- Smålagsspel
- Treningsøkta.no
- Planlegge ei treningsøkt

Det leggjast opp til både teori og litt praksis denne kvelden!

Oppmøte i Kantina på NBU kl.17.30
Praktisk del på stadion kl.18.30 ( G/J 2003 er objekt)

For at vi skal ha muligheit for å ha god nok plass hadde det vært bra om leiar fekk tilbakemelding på kor mange som kjem. Lagleiar/oppmann få ei oversikt over si gruppe og sender ei melding til Bjørn Hundershagen ( Tlf. 91709701) innan Tirdag 23.04 kl. 17.00.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse