Statoil Veslefrikk-turneringa 9.-10.mars

Florø Fotball inviterer til årets Veslefrikkturnering som er fotballcup for gutar og jenter som er fødde i 2001 til 2006.

Det vert spela 5'ar-fotball, det vil seie 4 utespelarar og målvakt. Kvart lag kan ha ubegrensa med innbyttarar, men laga vert oppfordra til å la alle få spele så mykje som mogleg. Det vil seie få, eller ingen innbyttarar.

Alle lag får spele minst 4 kampar. Kvar kamp er på 13 minutter. Turneringa startar kl 09:00 og sluttar kl 19:00. Alle kampar i same klasse spelast på same dag.

Lag frå Tambar Fotball melder på til leiar Bjørn Hundershagen innan fredag 28.februar.

Meir om Statoil Veslefrikk finn du her: http://fotballsider.no/veslefrikk

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse