Flamlegg til puljeoppsett og basis speledager komande sesong

Som kjent vart det på det ekstraordinære fotballtinget i februar vedteke å oppretthalde 11er fotballen for Gut 13/14 og Jente 13/14 også for komande sesong.
11er fotball for desse klassane blir å finne i 1.divisjon, medan prøveordninga med 9er fotball også vert innført denne sesongen. 7er fotball er uendra, og vert også å finne i desse klassane når fotballsesongen vert sparka i gang.

For Tambar Fotball sitt vedkommande, har klubben meldt på lag i desse klassane:

Småjenter 13/14: 7er fotball
Smågutar 13/14: 9er fotball
Jenter 15/16: 7er fotball
Gutar 15/16: 11er fotball ( i samarbeid med Eikefjord)

KAMPDAGER (basisdagar):

G11 - Mandag
G12 - Torsdag
SMJ 13/14 - Fredag
SMG 13/14 - Tirsdag
Jenter 15/16 - Mandag
Gutar 15/16 - Torsdag
Senior menn 5.divisjon - Søndag
Følgande blir malen for G 13/14 – 2013:

- 11 ar – avsluttande vårserie, der dei tre beste frå dei to avdelingane spelar 1. divisjon på hausten, 6 lag og 10 kampar. Avdelingsvinnaren blir KM-vinnar. Resterande lag spelar i 2. divisjon på hausten. Avdelingstittel til beste laget. (Minner om at reiseavstand for 11 ar klassa i U 13/14 ikkje er eit parameter for å delta i denne serien. Dersom det blir lange reiser på hausten, anbefalast det å spele desse kampane i samband med helg).

- 9 ar – avsluttande vårserie, der dei 12 beste laga frå vårserien spele i 2 avdelingar på hausten, 6 lag i kvar i 1. divisjon haust, der avdelingsvinnarane spelar om KM-tittel. (Det vart informert om at denne serien ville bli den same som for 7 ar serien, men med sopass mange lag påmeldt tvinger det seg fram ei form for nivådeling for haustserien). Resterande lag spelar i 2. divisjon haust, i lokale avdelingar, der beste lag frå kvar avdeling blir avdelingsvinnar.

- 7 ar – serie som spelast vår/haust, der beste laget frå kvar avdeling spelar om KM-tittel.

TAMBAR FOTBALL G13/14 er komen i fyljande pulje (med forbehold om endringar):

Førde 3
Førde 4
Førde 5
Eikefjord
Florø 2Følgande blir malen for J 13/14 – 2013:

- 11 ar – seriespel, ei avdeling, der beste laget i avdelinga på hausten er KM-vinnar. (Minner om at reiseavstand for 11 ar klassa i U 13/14 ikkje er eit parameter for å delta i denne serien. Dersom det blir lange reiser, anbefalast det å spele desse i samband med helg)

- 9 ar - seriespel, ei avdeling, der beste laget i avdelinga på hausten er KM-vinnar.

- 7 ar – serie der avdelingsvinnarane spelar om KM-tittel på hausten.


TAMBAR FOTBALL J13/14 er komen i fyljande pulje (med forbehold om endringar):

Jølster 1
Jølster 2
Førde 1
Førde 3
Gaular

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse