Treningstider

Nokre av dei eldste laga til Tambar Fotball har trena i Naustdalshallen i haust og vinter, og starta opp att treningane denne veka etter juleferien.
Frå nyttår er det nokre endringar av treningstidene, der det førebels er Gut 15/16, Jente 15/16, smågut og småjenter som har fått tid i hallen. I tillegg har også senior og old boys faste treningar.

Trening ute på stadion har enno vore ukatuellt, på grunn av baneforholda. Einaste lag som vil trene ute frå neste veke er gutelaget. Dei har i år gått inn i eit samarbeid med Eikefjord, og vil antageleg stille med eit samarbeidslag til sesongen 2013. Dette gjer at laget vil trene på kunstgraset i Eikefjord minst ein gong i veka. I tillegg har gutelaget treningar i Naustdalshallen på fredagar.

OPPDATERTE TRENINGSTIDER:

Les mer: Trening inne


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse