Bilder 2007

Denne siden har vist bilder som for flere år siden ble lastet opp til Google Picasa.

Picasa Webalbums var en bildetjeneste drevet av Google fra 2004 frem til den ble nedlagt 1 mai 2016.

Du kan lese mer om Picasa Webalbums her:
Wiki
picasa.google.com

Bilder 2007 er enno ikkje tilgjengeleg.
 Denne siden ble sist oppdatert 17/9-2012

 Del denne siden på Facebook: