Vel gjennomført Kretsting

Lars K. Brechan og Tor Olsen ble tildelt Skøytekretsens æresdiplom

Kretsstyret la fram en fyldig årsberetning bl.a. med rapport om kretsens 4 grener

(Kl.15.10)

Kretstinget i Sør-Trøndelag skøytekrets skulle etter vedtektene vært avholdt inne utgangen av mai. Som andre årsmøter og Ting måtte det utsettes grunnet Korona-epedemien som rammet Norge i midten av mars. Kretsstyret bestemte seg derfor for å beramme 29. august som ny dato for årets Kretsting. Storsalen i Trondheim Skøiteklubs klubbhus ville passet bra som møtelokale, men dette var bortbestilt til konfirmasjon som også var utsatt pga av Korona. Løsningen ble da å flytte Kretstinget til underetasjen i TSK-huset. I tillegg til Kretsstyret (med et par forfall), 16 delegater fra 7 av kretsens 10 klubber, samt Nils Harald Brattgjerd (NSF) og en representant for valgkomiteen var møtt opp. Kretsleder Lars K. Brechan leste minneord over Thor Herje som gikk bort i januar. Herje var bl.a. styremedlem i Norges Skøyteforbund i 10 år (1971-1981). Han var også medlem av andre utvalg i skøyteforbundet fram til 1992. Så brakte Nils Harald Brattgjerd, medlem i NSFs anleggskomité, en hilsen fra Norges Skøyteforbund. Deretter åpnet Brechan Kretstinget med å ønske delegatene velkommen til det 49-ende Ting i STSK (Skøytekretsen fyller 50 år den 12. oktober). Han ga også ros til klubbene for alt arbeidet som gjøres for at kretsens aktive gjennom sesongen har kunnet få gode plasseringer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Øystein Magnussen ble valg til dirigent, og ledet forsamlingen gjennom årsberetningen, som i år var på 25 sider, med stø hånd. Denne var sendt til delegatene i forkant av tinget slik at de kunne gjøre eventuelle notater i forhold til beretningen. Det ble ingen store diskusjoner, men det kom noen små korrigeringer og tillegg som er ført inn i den endelige utgaven. Det var ikke meldt inn noen forslag/saker til behandling på Tinget.

Etter årsberetningen var det tid for en god pause med bevertning. For å gjøre bevertningen enkel i forhold til Koronarestriksjonene var det bestilt pizza, samt at delegatene fikk sin egen flaske med mineralvann.

Etter pausen ba Odd Trøan fra kretsens æresdiplomkomité om ordet. Han hadde fått oppdraget med å dele ut "Skøytekretsens æresdiplom for mange år i fortjenstfullt virke for skøytesporten", som henger veldig høyt. Denne gangen skulle den tildeles til 2 personer. Odd leste opp komitéens begrunnelser (klikk på navnene) og ba Tor Olsen og Lars K. Brechan komme fram og motta diplomene.

Så fortsatte Tinget med postene regnskap og budsjett, der kasserer Einar Holstad gikk gjennom tallene, samt leste opp revisors beretning. Både regnskap og budsjett ble godkjent uten særlige kommentarer fra forsamlingen.

Siste post på programmet var valg, der Gunhild Mikkelsen hadde gjort et godt forarbeide. I styret var 3 medlemmer og 2 varamedlemmer på valg. Også autorisasjonsrådet med vara velges for 1 år av gangen. Revisor 2 var også på valg. Mikkelsen fortalte at jobben, som i utgangspunktet var stor, gikk veldig greit da alle de forespurte ga positivt svar. Oversikt over det nye kretsstyret for tingperioden 2020/2021 finner du her. Protokoll fra Kretstinget

Etter valget takket Brechan delegatene for et godt og positivt Kretsting, og ønsket alle vel hjem.

Les også
Klubbenes egne årsberetninger som Kretsens årsberetning er basert på

Øystein Magnussen var Tingets dirigent. Nils H. Brattgjerd hilste fra NSF.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

 Klikk på logoen for å komme til hjemmesiden
Ta en tur innom og få skøyterabatt
(Gjelder medlemmer i STSKs klubber)
Klikk på logoen for å komme til hjemmesiden

Klikk på logoen for å komme til hjemmesiden
700 m sør for Klettkryset

Les mer på Islek.no

Istider aktive og publikum
Leangen kunstisbane

Kretsstatistikk
pr. 01.05.2016


STSKs Youtubekanal

Gjestebok

Diskusjonsforum
Du må være medlem på
hjemmesiden for å delta

Kontakt STSK

STSKs Facebookgruppe

STSKs NETTALBUM

Styret i STSK ses. 2020/2021

Adresser:
Sør-Trøndelag Skøytekrets
postboks. 4595, Persaunet
7470 Trondheim

Sør-Trøndelag skøytekrets` Lover

STSKs årsberetning 2019/2020 
med protokoll fra kretstinget


 Klubbenes årsberetninger 
2019/2020

Strategiplan for
Sør-Trøndelag skøytekrets
2012 - 2014


Viktige dokumenter
vedr. Hurtigløp
ses. 2020/2021

Reg. Startlisenser i
STSK ses. 2010/2011

(pr. 05.01.11)

Støtt våre klubber gjennom


Antidoping Norge

 


Lei TSK-huset
til møter og selskaper

Gratis hjemmeside !

Strikkeoppskrift til"Djevlelua"

Skøytehistorier

Trøndere i NSFs styre
og
tingvalgte komiteer
1893-2011

Skøytetinget 2009

Klikk på logoen for gode overnattingstilbud
Klikk på logoen for gode overnattingstilbud

 

Trønderlista
20th Masters i Calgary

(oppdat.03.03.2011)

VM-hilsen
fra Geir Nesset

(26.02.2011)
 

Daglige rapporter
v/Arne Kjell, fra
Veteran-VM i Calgary

(oppdat.27.02.2011 kl. 15.00)

BØSK-løpernes reisebrev
fra
Veteran-VM i Calgary

(23.02.2011)

 

Informasjon om barneidrett fra NIF  - "Idrettens barnerettigheter" og "Bestemmelser om barneidrett".

Vikingskipet. - Informasjon om åpningstider, istider og priser.

Fosenhallen  - Informasjon om Norges 2. ishall / flerbrukshall.

Nordea kunstisbane  Kristiansund 

Skøytehåndboka- alle opplysninger vedr. hurtigløp og kunstløp.

Som medlem på STSKs hjemmeside kan du opprette din egen private hjemmeside GRATIS ! 

 

 

 Været i Trondheim

3V Vikings

Skøyter 15.46,6 

Nesodden skøyteradio
(Mandager fra kl. 22.10)

18th Masters` International
Allround Games 2009


Katarina
spesial

Hjemmesiden ble opprettet 16.06.06
webansv. Lars K. Brechan