ÅRSMØTE 10. MARS 2020 kl. 19.30-21.00

Sted: Skiskytterhuset - Steinkjer Skistadion

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret ved leder innen 1. mars (e-post:gunkv@trondelagfylke.no)

 ...

SAKSLISTE:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer, sekretær og to representanter til å skrive under protokollen
4. Årsmeldinger
5. Regnskap for 2019
6. Innkomne forslag
7. Budsjett 2020
8. Valg

VEL MØTT!

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

 Hovedsponsor: 

 

 

 

Samarbeidspartner: 

 

 

 

Påmelding til løp: 

 

 

Ti På Topp: