ÅRSMØTE I STEINKJER OK - 28. MARS

Årsmøte avholdes tirsdag 28. mars kl. 19.00 - 20.30

Sted: Skiskytterhuset - Steinkjer Skistadion

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret ved leder innen 14. mars

 

SAKSLISTE:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av ordstyrer, sekretær og to representanter til å skrive under protokollen

4. Årsmeldinger

5. Regnskap for 2016

6. Forslag til ny lov for klubben (etter krav fra NIF)

7. Innkomne forslag

8. Budsjett 2017

9. Valg

 

VEL MØTT!


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

 Hovedsponsor: 

 

 

 

Samarbeidspartner: 

 

 

 

Påmelding til løp: 

 

 

Ti På Topp: